Kiến trữ mỡ cho những ngày đói kém

  • 266

Dư thừa mỡ có vẻ là điều không thể chấp nhận với những vận động viên thể thao, nhưng với kiến, đó là vấn đề sống còn và chúng làm tất cả những gì có thể để tích trữ nguồn năng lượng.

Khi điều kiện thuận lợi và thức ăn dồi dào, kiến tích trữ thật nhiều mỡ để có thể sử dụng trong những lúc đói kém. Chúng có thể truyền mỡ cho nhau qua chất bài tiết từ miệng và qua trứng không thụ tinh khi cần thiết.

Kiến tích trữ thật nhiều mỡ để có thể sử dụng trong những lúc đói kém
(Ảnh: LiveScience)

"Hiểu được cơ chế tích trữ năng lượng này sẽ rất quan trọng để hiểu về sự phân chia đặc điểm lao động của những tập đoàn côn trùng và sự tiến hoá như thời điểm sinh sản, hành vi ngủ đông", nhà nghiên cứu Daniel Hahn tại Đại học Florida nói.

Hahn đã kiểm tra 2 loài kiến có quan hệ gần gũi với nhau để xem chúng tích trữ mỡ như thế nào. Cả 2 nhóm kiến đều sống trong môi trường tương tự nhưng lại khác biệt về gene và được phân biệt bằng màu cơ thể sáng và tối.

Nhóm sẫm màu có nhiều mỡ hơn tính trên tổng số những con gầy, trong khi nhóm sáng màu lại có nhiều con béo hơn, Hahn cho biết.

Nhìn chung các đàn kiến bao gồm 2 loại kiến: kiến lính to con và kiến thợ vừa phải. Kiến lính có thể tích trữ nhiều mỡ hơn kiến thợ. Nghiên cứu tìm thấy kiến sáng màu có nhiều kiến lính béo hơn. Tuy nhiên, kiến sẫm màu lại có tổng số kiến thợ nhiều hơn rất nhiều, vì vậy tổng lượng mỡ của 2 nhóm là ngang bằng nhau.

"Sự khác biệt trong chiến thuật tích trữ mỡ của 2 loài đã dẫn tới sự khác biệt đáng kể trong hành vi, và cũng dẫn tới tỷ lệ phát triển trong từng cá nhân khác nhau", Hahn nhận định.

M.T

Cập nhật: 29/07/2006 Theo Livescience, Vnexpress
  • 266

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook