Lịch sử phát triển của tivi

  • 14.938

Ngày nay, chiếc tivi là vật dụng không thể thiếu và có mặt ở hầu hết các gia đình, từ thành thị đến nông thôn. Nó là phương tiện truyền dẫn thông tin được nhiều người theo dõi nhất và là món ăn tinh thần của một bộ phận lớn dân cư với nhiều sóng kênh và số chương trình tivi ngày càng phong phú hấp dẫn.

Để hình thành nên chiếc tivi với nhiều tính năng thông minh như hiện nay, có sự góp sức của nhiều nhà khoa học ở nhiều các thê hệ khác nhau. Chiếc tivi đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài từ những năm 1920 cho đến ngày nay.

Infographic dưới đây trình bày chi tiết về quá trình phát triển của tivi.

Lịch sử phát triển của tiviLịch sử phát triển của tivi

Cập nhật: 22/05/2014 Theo Tinh Tế
  • 14.938

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook