Mất bao lâu để đi đến 7 hành tinh có thể có sự sống - Trappist-1 mới được phát hiện?

  •   52
  • 8.476

Hệ sao lùn này cách Trái Đất khoảng 39-40 năm ánh sáng. Mất bao lâu để tàu con thoi Space Shuttle của NASA hay con tàu vũ trụ New Horizons đến được đó?

Hãy xem video dưới đây để có câu trả lời chính xác nhé.

Hệ Mặt trời version 2.0.
Hệ Mặt trời version 2.0.

  1. Hệ thống sao TRAPPIST-1 cách Trái Đất khoảng 39 năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Bảo Bình.
  2. Sẽ mất khoảng 1,5 triệu năm để tàu con thoi của NASA đến được đó, với điều kiện tàu phải đạt vận tốc 28.163km/h (tương đương 17.500 dặm trên giờ).
  3. Tàu vũ trụ New Horizons sẽ cần đến 800.000 năm với vận tốc 51.516 km/h (tương đương 32.010 dặm trên giờ) để đến được Trappist-1.
  4. Hạm đội tàu vũ trụ buồm mặt trời của Breakthrough Starshot có thể đến Trappist-1 nhanh hơn, trong khoảng 200 năm với vận tốc bằng 20% vận tốc ánh sáng (khoảng 215 triệu km/h).
  5. Và với vận tốc ánh sáng thì chỉ cần 39 năm để đi từ Trái Đất đến Trappist-1 (khoảng 1.080 triệu km/h).
Cập nhật: 23/02/2017 Theo QTM
  • 52
  • 8.476

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook