'Mặt Trời nhân tạo' Trung Quốc lập kỷ lục như thế nào?

  •   23
  • 1.345

Lò phản ứng nhiệt hạch tokamak của Trung Quốc duy trì plasma nóng tới 70 triệu độ C, gấp 5 lần Mặt Trời, trong hơn 17 phút.

Cập nhật: 25/01/2022 VnE
  • 23
  • 1.345

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook