Microsoft Virtual Server 2005 RC2 hỗ trợ Linux

  •  
  • 59

Sau sự kiện lần đầu tiên một chuyên viên cho cài đặt hệ điều hành Windows XP trên phần cứng máy Macintosh, nay giới sử dụng mã nguồn mở có thể sẽ ngạc nhiên hơn khi phiên bản Virtual Server 2005 RC2 mới của Microsoft đã hỗ trợ hệ điều hành Linux và không thu phí người dùng khi tải về sử dụng.

Trong “làn sóng” Windows Server “Longhorn” tiếp theo, công nghệ ảo sẽ trở thành một phần của môi trường Windows qua công nghệ Windows Hypervisor và người dùng sẽ có thể sử dụng không giới hạn số lượng các hệ điều hành ảo trên một máy chủ vật lý.

Virtual Server 2005 RC2 hỗ trợ các phiên bản Red Hat Enterprise Linux 2.1, 3.0, 4; Red Hat Linux 7.3, 9.0; SUSE Linux Enterprise Server 9.0, SUSE Linux 9.2, 9.3, 10.0. Người dùng phiên bản Virtual Server 2003 RC2 cũ có thể tải về Virtual Machine Additions cho Linux trên website Microsoft Connect (http://www.connect.microsoft.com/) để có thể bổ sung tính năng hỗ trợ Linux.

THANH TRỰC 

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 59

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook