Một số hình ảnh trong 13 triệu tài liệu tuyệt mật về UFO của CIA

  •   44
  • 12.094

Điều tra vật thể bay không xác định, công cụ tình báo, mực vô hình hay nghiên cứu về năng lực siêu nhiên là những thông tin đầy hấp dẫn nằm trong số 930 hồ sơ tuyệt mật với hơn 12 triệu trang mà cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa giải mật và công bố online gần đây.

Chúng ta sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tiếp cận tới những thông tin mà trước giờ, vô số đồn đại, nghi ngờ hoặc thậm chí là thuyết âm mưu đề cập tới và qua đó sẽ cung cấp thêm một cách nhìn về nhận thức của CIA đối với thế giới này.

Toàn bộ các hồ sơ đã được công bố online và CIA còn phát hành hẳn một công cụ tìm kiếm để chúng ta có thể dễ dàng truy cập tới các hồ sơ này. Với tên gọi CREST, bộ công cụ này sẽ cung cấp những tài liệu bí mật vốn trước giờ được lưu trữ trong những máy tính bảo vệ nghiêm ngặt ở cục lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ đặt tại Maryland... Mặc dù không có quá nhiều thông tin gây sốc từ các tài liệu vừa công bố nhưng đối với CIA, đây là một nỗ lực không hề nhỏ trong việc scan, upload và phát hành các tài liệu nói trên.

Một số hình ảnh trong 13 triệu tài liệu tuyệt mật về UFO của CIA

Một số hình ảnh trong 13 triệu tài liệu tuyệt mật về UFO của CIA

Cập nhật: 23/01/2017 Theo Tinh Tế
  • 44
  • 12.094

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook