Mương nước đen trong lòng thủ đô

  • 405

Túi ni lông, rác thải, vật dụng cũ hỏng, nước thải sinh hoạt,... tất cả tạo nên những con mương bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố và sức khỏe của người dân thủ đô.

Xem video:

Theo Youtube, vnexpress
  • 405

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook