Nam Cực có nhiều loài vật hơn Galapagos

  • 551

Danh sách tổng hợp động vật biển và đất liền đầu tiên của nhóm đảo Nam Cực cho thấy khu vực này có nhiều loài hơn Galapagos. Nghiên cứu này cung cấp mức chuẩn quan trọng để kiểm soát phản ứng của động vật đối với thay đổi môi trường trong tương lai.

Trên tạp chí Biogeography tuần này, một nhóm nghiên cứu thuộc chương trình khảo sát Nam Cực của Anh Quốc và Đại học Hamburg mô tả quá trình lùng sục trên đất liền và dưới biển tại Quần đảo Nam Orkeny, gần vùng đầu Bán đảo Nam Cực, với thợ lặn mang bình khí nén và lưới vét để thu thập động vật ở độ sâu 1500 mét.

Sau đó số động vật tìm thấy được đối chiếu với dữ liệu trong một thế kỷ vừa qua, và nhóm nghiên cứu kết luận rằng có khoảng trên 1200 loài động vật biển và đất liền chưa được biết đến. Số liệu này bao gồm nhím biển, giun, loài giáp xác và động vật thân mềm, cùng một số loài chim. 5 trong số này hoàn toàn mới đối với khoa học.

Chim cách cụt Chinstrap. (Ảnh: BAS)

Tác giả chính tiến sĩ David Barnes thuộc Chương trình khảo sát Nam Cực của Anh Quốc (BAS) cho biết: “Đây là lần đầu tiên một danh sách tổng hợp các loài động vật thuộc khu vực vùng cực được thực hiện. Đây là một phần của Chương trình thống kê đời sống biển (COML) – một nỗ lực quốc tế nhằm đánh giá và giải thích sự đa dạng và phân bố của đời sống biển. Với mục đích tìm hiểu phản ứng của những loài động vật này đối với thay đổi môi trường trong tương lai, đây là bước khởi đầu quan trọng”.

Tác giả Stefanie Kaiser thuộc Đại học Hamburg cho biết: “Chúng tôi không hề biết rằng có nhiều loài vật khác nhau đến vậy quanh những hòn đảo này. Đời sống phong phú ở đây là một điều hoàn toàn bất ngờ, vì khu vực vùng cực trước đây luôn được đánh giá là nghèo nàn về đa dạng sinh học”.

Nghiên cứu, bao gồm 23 nhà khoa học từ 5 học viện, kéo dài trong 7 tuần trên Tàu nghiên cứu James Clark Ross của BAS.

Cập nhật: 04/12/2008 http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/08120
  • 551

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook