Năng lượng sạch từ con người

  • 1.641

Hai sinh viên tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học bách khoa Massachuset vừa có ý tưởng tích lũy và sử dụng năng lượng mà con người chúng ta mất đi trong… khi đi bộ.

Để trình bày nguyên tắc hoạt động này, hai sinh viên James Graham và Thaddeus Jusczyk đã làm ra một thiết bị thử nghiệm, đó là chiếc ghế sử dụng sức đè của con người khi ngồi lên để biến thành năng lượng. Nguồn năng lượng tích được có thể làm cho một chiếc bánh đà xoay, hay đủ cho một chiếc máy phát làm sáng 4 đèn điốt. 

Hệ thống thu thập năng lượng từ những hoạt động của con người có tên gọi là “Xưởng đám đông”. Năng lượng thu được từ một cá nhân đương nhiên là không đáng kể. Nhưng nếu tập hợp được năng lượng của cả một thành phố thì khi đó chúng ta làm được nhiều việc lớn.

Ví dụ mỗi bước chân người có thể làm sáng một bóng đèn 60 wat. Nếu tích lũy được 28.527 bước chân, nguồn năng lượng này sẽ làm cho cả đoàn tàu chuyển động được trong vòng một giây. Thế nếu tích được 84.162.203 bước chân thì sao? Khi đó ta có thể đủ năng lượng để phóng một tàu con thoi lên vũ trụ!

“Xưởng đám đông” sẽ là một thiết bị kín bao gồm nhiều phần khác nhau, biến đổi dưới tác dụng những bước chân của con người, tích lũy rung động từ các chuyển động. Các thiết bị này sẽ được bố trí tại các điểm đông người đi bộ trong thành phố.

Như vậy cùng với các nguồn năng lượng khác như gió, mặt trời… dần dần sẽ tới một ngày con người chỉ sử dụng những năng lượng sạch mà thôi.

Theo Thái Việt - Tiền Phong Online
  • 1.641

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook