công nghệ

  • Israel phát triển sản phẩm thịt bằng công nghệ in 3D Israel phát triển sản phẩm thịt bằng công nghệ in 3D
    TheoTimes of Israel, công ty khởi nghiệp Jet Eat của Israel hy vọng sẽ tạo ra sự bùng nổ trên thị trường thực phẩm bằng cách phát triển công nghệ in 3D, có thể sản xuất các sản phẩm thay thế thịt.
  • Tìm vàng từ rác thải công nghệ Tìm vàng từ rác thải công nghệ
    Giới khoa học công bố kết quả những nghiên cứu "thu hồi" vàng trong rác thải công nghệ đến bất ngờ. Cứ 1 tấn smartphone rác, người ta sẽ thu được khoảng 350 gam vàng.