NASA làm mất cuốn phim Apollo đổ bộ Mặt trăng

  •  
  • 1.008

Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đang ra sức tìm kiếm cuốn phim gốc về chuyến đổ bộ lịch sử của tàu Apollo lên Mặt trăng vừa bị mất.

Tuy nhiên Richard Nafzger, kỹ sư cấp cao tại Trung tâm bay vào vũ trụ Goddard ở Greenbelt, Maryland lại cho biết cuốn băng không bị mất mà chỉ “hiện thời không thể tìm thấy”.

Cuộc tìm kiếm bắt đầu trước hôm 15-8 sau khi NASA yêu cầu tìm cuốn phim này để làm dữ liệu cho sứ mạng mới lên Mặt trăng của họ.

Cuốn băng này ghi hình phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đang đi bộ trên mặt trăng. Theo Nafzger, nó rõ hơn cả những hình ảnh được phát trên truyền hình vào năm 1969 về chuyến đổ bộ lịch sử của hai phi hành gia này.

NASA nói họ tin tưởng sẽ tìm thấy những cuốn băng vô giá về mặt lịch sử và cũng có thể giúp xóa tan tin nói rằng chuyện đổ bộ lên Mặt trăng chỉ xảy ra trong phim trường của Hollywood.

Hai phi hành gia tàu Apollo 11 - Neil Armstrong và Edwin E. Aldrin - đang cắm quốc kỳ Mỹ lên bề mặt Mặt trăng ngày 20-7-1969
Hai phi hành gia tàu Apollo 11 - Neil Armstrong và Edwin E. Aldrin -
đang cắm quốc kỳ Mỹ lên bề mặt Mặt trăng ngày 20-7-1969 (Ảnh: NASA)

TƯỜNG VY

Theo Discovery Channel, Xinhua, TTO
  • 1.008

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook