Ngày tận thế sẽ xảy ra vào cuối năm 2016?

  •   32
  • 7.907

Theo một thuyết âm mưu mới đây, Chúa Jesus sẽ trở lại và nhân loại sẽ bước vào ngày tận thế.

Nora Roth - một lập trình viên máy tính theo đạo Cơ đốc cho hay đã thực hiện các phép tính phức tạp và cho ra kết quả ngày tận thế sẽ xảy ra vào cuối năm 2016. Khi ấy, Trái đất sẽ không có người sinh sống trong 1.000 năm.

Theo tính toán của bà Roth, Trái đất sẽ bước vào ngày tận thế cuối năm 2016.
Theo tính toán của bà Roth, Trái đất sẽ bước vào ngày tận thế cuối năm 2016. (Ảnh: Getty).

Bà Roth đã đưa ra tuyên bố hãi hùng về ngày tận thế trên trong bài viết có tiêu đề "2016 The Time of the End" trên website của mình có tên MarkBeast.

"Vào mùa Thu năm 2016, tội lỗi 6.000 năm trên Trái đất sẽ kết thúc... Chúa Jesus sẽ trở lại để đưa của Ngài lên trời. Sau đó, Trái đất sẽ trống vắng trong 1.000 năm", bà Roth nhận định.

Kết quả tính toán của bà Roth để đưa ra thuyết âm mưu về ngày tận thế trên có được sau khi bà nghiên cứu sách Daniel nói về câu chuyện người Do Thái buộc phải chuyển tới Babylon.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện giả thuyết nhận định Trái đất sẽ diệt vong vào năm 2016 khi Chúa Jesus trở lại. Trong đó nổi bật là giả thuyết Trái đất sẽ diệt vong vào tháng 7/2016. Tuy nhiên, Trái đất vẫn bình yên và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cuộc sống của nhân loại bị đe dọa.

Cập nhật: 07/12/2016 Theo kienthuc
  • 32
  • 7.907

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook