Nhận biết khuôn mặt từ đôi mắt

  • 3.328

Não chúng ta chọn lọc thông tin quan trọng để nhận biết khuôn mặt đầu tiên từ đôi mắt, sau đó đến miệng và mũi, theo một nghiên cứu của Đại học Barcelona. Kết quả này thu được qua việc phân tích hàng trăm hình ảnh khuôn mặt theo cách tương tự như của não.

Hãy tưởng tượng một bức ảnh khuôn mặt của một người bạn. Mặc dù bạn nghĩ rằng bất cứ chi tiết nào cũng quan trọng để có thể nhận biết người bạn đó, nhưng nhiều thí nghiệm cho thấy não chọn lựa giải pháp đơn giản hơn, bất chấp khoảng cách đến khuôn mặt được quan sát. Cho đến nay, lý do cho hiện tượng này vẫn chưa rõ. Qua việc phân tích hình ảnh khuôn mặt của 868 nam và 868 nữ, nghiên cứu mới này có thể giải thích tại sao.

Não chúng ta chọn lọc thông tin quan trọng để nhận biết khuôn mặt từ đôi mắt. (Ảnh: iStockphoto/Cristian Ardelean)

Kết quả cho thấy nếu kích thước bức ảnh là 30 x 30 pixels, thì thông tin thu được là hữu ích nhất. Thêm vào đó, hình ảnh đôi mắt có kết quả tốt nhất (nghĩa là đôi mắt truyền đạt thông tin đáng tin cậy nhất đến não, so với hình ảnh của miệng và mũi). Điều này cho thấy cơ chế nhận biết khuôn mặt của não tập trung vào đôi mắt.

Nghiên cứu này bổ sung cho một nghiên cứu trước đây được công bố trên tạp chí PLoS One, trong đó cho thấy hệ thống nhận biết khuôn mặt nhân tạo hoạt động tốt nhất khi nhận biết những hình ảnh khuôn mặt nhỏ - nghĩa là máy móc cũng có cơ chế tương tự con người.

Tham khảo:
1. Keil et al. "I Look in Your Eyes, Honey": Internal Face Features Induce Spatial Frequency Preference for Human Face Processing. PLoS Computational Biology, 2009; 5 (3): e1000329 DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000329

G2V Star (ScienceDaily)
  • 3.328

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook