Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

  •   2,54
  • 3.355

Bạn ghét xem bản đồ bởi chúng quá loằng ngoằng, phức tạp và có phần tẻ nhạt? Những tấm bản đồ sau đây sẽ khiến bạn nghĩ lại. Bạn sẽ nhận ra rằng còn có rất nhiều điều thú vị để biết về thế giới ta đang sống từ một tấm bản đồ trên tay.

1. Bản đồ Tỉ lệ tái chế rác ở châu Âu

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

2. Bản đồ biểu tượng tước hiệu xưa của các nước trên thế giới

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

3. Bản đồ số lượng đội bóng trong liên đoàn bóng đá quốc gia tham gia Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA)

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

4. Bản đồ đường đi ngắn nhất để du lịch khắp các nước châu Âu

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

5. Bản đồ "bật mí" về độ tuổi trung bình quan hệ sớm nhất ở các nước trên thế giới

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

6. Bản đồ Tôn giáo các nước trên thế giới

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

7. Bản đồ tiêu thụ cà phê trên thế giới

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

8. Bản đồ tiêu thụ sản phẩm của hãng Mc Donald's

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

9. Bản đồ quy định bên chuẩn lái xe ở các nước trên thế giới

- Màu xanh là quy định lái xe bên trái.

- Màu đỏ là quy định lái xe bên phải.

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

10. Bản đồ quốc kỳ các nước trên thế giới

Những bản đồ thú vị về thế giới quanh ta

Theo SKĐS
  • 2,54
  • 3.355