Những quốc gia có nguy cơ lũ lụt cao nhất do biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam

  •   52
  • 133

Các quốc gia ven biển, có nhiều sông ngòi, diện tích đồng bằng lớn sẽ là những quốc gia trên thế giới dễ bị chìm hơn những nơi khác vì biến đổi khí hậu.

Khí hậu ấm lên làm tan chảy băng ở vùng cực, thay đổi thời tiết, những cơn bão trong các năm gần đây với tần suất nhiều hơn, lượng mưa cao hơn đang dần minh chứng cho điều đó.


Cập nhật: 17/11/2022 Nam Air-Tinh Tế
  • 52
  • 133

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook