Những sinh vật "độc, lạ" của rừng thẳm Nam Mỹ

  • 5.484

Để chụp được bộ ảnh tuyệt đẹp về các "cư dân" này, nhiếp ảnh gia Guido Shterkendrisom đã phải ăn, ngủ trong những cánh rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ.

Châu chấu- tê tê.
Châu chấu- tê tê.

Cánh cam - một đại diện của vùng rừng nhiệt đới Panama.
Cánh cam - một đại diện của vùng rừng nhiệt đới Panama.

Bướm cánh buồm
Bướm "cánh buồm".

Nhiều loài rất hiếm khi nhìn thấy, chẳng hạn như loài ếch xanh này.
Nhiều loài rất hiếm khi nhìn thấy, chẳng hạn như loài ếch xanh này.

Một chú mọt bảy sắc cầu vồng.
Một chú mọt bảy sắc cầu vồng.

Chú ếch cái này đang gọi bạn tình và dọa dẫm những nàng ếch cái khác tránh xa mình.
Chú ếch cái này đang gọi bạn tình và dọa dẫm những nàng ếch cái khác tránh xa mình.

Loài sâu sống ở vùng rừng Colon, Panama này vẫn còn mới với các nhà côn trùng học.
Loài sâu sống ở vùng rừng Colon, Panama này vẫn còn mới với các nhà côn trùng học.

Thêm một loài sâu mới ở vùng rừng Colon, Panama.
Thêm một loài sâu mới ở vùng rừng Colon, Panama.

Một chú ếch cây mắt đỏ tại vùng rừng Colon, Panama.
Một chú ếch cây mắt đỏ tại vùng rừng Colon, Panama.

Một cặp ếch cây mắt đỏ đang giao phối.
Một cặp ếch cây mắt đỏ đang giao phối.

Theo Kien Thuc
  • 5.484

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook