Nước sông Nhuệ và sông Đáy ô nhiễm nặng

  • 1.722

Nước sông Nhuệ và sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải từ đầu nguồn đổ về và nước thải từ các làng nghề ven sông.

Nước sông Nhuệ và sông Đáy ô nhiễm nặng
Nước sông Nhuệ và sông Đáy ô nhiễm nặng

Theo Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường - Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nam, họ đã phát hiện trong nước nhiều thành phần gây ô nhiễm. Đáng lưu ý là chất Amoni có nồng độ 21mg/l-N vượt 210 lần; COD cao hơn 1,5 lần giới hạn cho phép; BOD cao hơn 8,7; ôxy hòa tan ở mức 0,5mg/l, nhỏ hơn 12 lần giới hạn cho phép loại A1.

Theo đánh giá của cơ quan này, nước sông đã bị ô nhiễm trên báo động cấp ba theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh Hà Nam.

Do nước sông bị ô nhiễm khiến thủy sản tự nhiên và nuôi trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều khu vực cá bị chết hàng loạt; nước sông bốc mùi hôi rất khó chịu.

Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường khuyến cáo các địa phương ven sông có biện pháp tích cực phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản; đề nghị Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam bố trí cán bộ trực thường xuyên để theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Cập nhật: 27/09/2012 Theo Vietnam+
  • 1.722

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook