Phát hiện loài cá mới, cực hiếm

  •  
  • 5.174

Loài cá măng rổ gia cun (Banded archerfish) thuộc họ cá măng rổ, là loài cá mới lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Cá cỡ nhỏ, rất hiếm gặp, và được phân bố vùng ven biển, cửa sông thuộc các tỉnh Nam Bộ. Đây là một trong 8 loài cá nằm trong sách Đỏ Việt Nam đã được phát hiện tại khu hệ cá nội địa TP. HCM. Những loài cá này là những loài có số lượng quần thể ít ngoài thiên nhiên, cần phải được bảo vệ để bảo tồn tính đa dạng sinh học không chỉ cho khu vực TP. HCM mà còn có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Loài cá măng rổ gia cun (Banded archerfish) thuộc họ cá măng rổ lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam
Loài cá măng rổ gia cun (Banded archerfish) thuộc họ cá măng rổ
lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Xuân Đồng)

Đây là kết quả khảo sát của Th.sĩ Nguyễn Xuân Đồng, Viện sinh học nhiệt đới và các cộng sự trong đề tài nghiên cứu “Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về khu hệ cá ở các vùng nước nội địa TP. HCM” được nghiệm thu vào sáng12/4 tại Sở KH-CN TP.HCM. Đề tài được thực hiện trong vòng 2 năm (từ 12/2009 – 12/2011) với kinh phí 450 triệu đồng do Sở KH-CN TP.HCM cấp.

Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cho rằng nhóm nghiên cứu chưa đưa ra được ra được đặc điểm sinh học của các loài cá, nguy cơ và hướng phát triển của từng loài cụ thể.

Theo Đất Việt
  • 5.174

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook