Phát hiện một cây gỗ hóa thạch dài 200 triệu năm tuổi

  • 2.918

Các nhà thạch học trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện ra một cây gỗ hóa thạch tại vùng núi Kon Tum. Hiện một phần cây gỗ đã được di chuyển về khu vực lưu giữ tại Phước Đồng, Nha Trang.

Đây là cây gỗ hóa thạch có kích cỡ lớn nhất từ trước tới nay.

Theo nhà thạch học Hồ Khiêm, hiện đang giữ cây gỗ, thì cây gỗ trên là loại thông lá kim vùi dưới lớp đất 4m, chỉ lộ ra một phần rất nhỏ.

Khi đào lên, cây gỗ lộ ra chiều dài 14m, đường kính từ 80 đến 90 cm, nặng ước tính 12 tấn, đường kính 90cm có màu gỗ rất đẹp.

Theo ông Hồ Khiêm, thì thời gian hóa thạch của cây gỗ kia phải trên 200 triệu năm.

Cập nhật: 10/05/2006 Theo SGGP
  • 2.918

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook