Phát hiện quần thể vượn Siki lớn nhất VN

  •  
  • 980

Ngày 23/3, Trung tâm Khoa học và Cứu hộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB), Tỉnh Quảng Bình cho biết, qua khảo sát, đã ghi nhận được 41 đàn vượn Siki (Nomascus leucogenys siki), là quần thể vượn Siki lớn nhất ở VN. 

Vượn Siki. Ảnh: website PN-KB

Trong 41 đàn vượn Siki phát hiện được, có 37 đàn thuộc địa phận Phong Nha - Kẻ Bàng. 4 đàn khác ở bên kia ranh giới đường Hồ Chí Minh thuộc lâm phận của lâm trường Bố Trạch (Quảng Bình).

Qua phân tích âm thanh và quan sát thực địa, các cán bộ nghiên cứu cho biết có 115 cá thể vượn Siki.

Ngoài số lượng 41 đàn vượn Siki phát hiện được, còn có 10 đàn voọc chà vá chân nâu với 137 cá thể.

Đây là quần thể vượn Siki và voọc chà vá chân nâu được đánh giá lớn nhất Việt Nam.

Vượn Siki và voọc chà vá chân nâu cùng là động vật quý hiếm có trong sách đỏ thế giới và sách đỏ Việt Nam. Hai loài linh trưởng quý hiếm này cùng xếp bậc E (đang nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới cần bảo tồn phát triển.

Đây là kết quả đạt được nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và khảo sát quần thể Vượn Siki do tổ chức FFI (Fauna and Flora International) hỗ trợ

Kết quả này minh chứng thêm phong phú về Đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi còn nhiều giá trị tiềm ẩn của thiên nhiên Việt Nam chưa được khám phá.

Theo VietNamNet
  • 980

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook