Thiên nhiên

  • Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất

    Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất
    Hàng tỷ năm trước, thạch anh vỡ vụn phản ứng với nước, cung cấp điều kiện cần thiết cho tiến hóa của vi sinh vật quang hợp sản sinh phần lớn oxy trong khí quyển ngày nay.