Phục hồi kinh tế giúp người Mỹ cải thiện sức khỏe

  •  
  • 286

Sự phục kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1/2012 đã nâng mức độ lạc quan và tin tưởng của người dân Mỹ về cuộc sống hiện tại và các dự định ​​trong tương lai. Điều này giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, theo chỉ số hạnh phúc Gallup-Healthways (WBI).

Chỉ số đánh giá mức độ lạc quan vào cuộc sống đạt 50,1 điểm, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2011. Cuộc khảo sát của viện Gallaup đối với người dân Mỹ cho thấy tỷ lệ người lạc quan đạt 53,3%, cao nhất trong 8 tháng gần đây. Trong khi đó, tỷ lệ người bi quan chỉ đạt 3,3%, thấp nhất kể từ 01/2011.

Phục hồi nền kinh tế đã nâng mức độ lạc quan, tin tưởng của người dân Mỹ về cuộc sống hiện tại và những dự định trong tương lai.
Phục hồi nền kinh tế đã nâng mức độ lạc quan, tin tưởng của người
dân Mỹ về cuộc sống hiện tại và những dự định trong tương lai.

Chỉ số hành vi lành mạnh để đánh giá lối sống, tăng từ 61 điểm trong 12/2011 lên 63,3 điểm trong 01/2012. 64% số người tham gia khảo sát cho biết họ có sức khỏe tốt và 55,7% số họ có khẩu phần ăn rau và hoa quả nhiều gấp 4 lần so với thời gian trước. Ngoài ra, 49,1% số người tập thể dục ít nhất 3 ngày trong một tuần. Đây là tỷ lệ khả quan trong 01/2012.

Chỉ số sức khỏe tinh thần của người Mỹ cũng được cải thiện trong 5 tháng liên tiếp. Những người tham gia khảo sát cho biết họ ít bị căng thẳng, lo lắng và buồn bã hơn thời điểm 6 tháng trước. Ngoài ra, 92,6% số người cho biết họ cảm thấy thoải mái và được đối xử tôn trọng tại nơi làm việc trong nhiều ngày qua.

Chỉ số sức khỏe thể chất để phân tích sức khỏe thể chất của toàn cộng đồng đạt 77,1 điểm. Tuy chỉ số môi trường làm việc để đánh giá mức độ thỏa mãn công việc vẫn ở mức thấp 47,6 điểm nhưng 80,1% số nhân viên tham gia khảo sát cho biết các giám sát viên luôn tạo môi trường làm việc thân thiện và tin tưởng lẫn nhau.

"Qua các chỉ số của WBI, chúng ta dễ dàng nhận thấy những tác động tích cực từ sự phục hồi kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong 01/2012 đối với người dân Mỹ. Do đó, chúng ta cần tập trung tối đa để cải thiện sức khỏe của cả cộng đồng. Điều này giúp tăng hiệu quả công việc và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe", ông Ben Leedle, chủ tịch Healthways cho biết.

Trần Mạnh Hồng (livescience)
  • 286

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook