Quay cóp

  •   45
  • 831

Trong giờ thi vấn đáp tại trường Y nọ, cô thí sinh bắt được câu hỏi: Hãy nêu chức năng và cấu trúc của.... Hơi bí nên cô liền nhìn quanh cầu cứu, có một cậu ngồi dưới bèn vạch ra cho xem.

Giám thị quát: Cậu kia cất ngay tài liệu đi! Trong phòng không được phép tự do sử dụng tài liệu!

Đoạn giám thị quay sang cô gái nói :

- Còn cô. Cô không được sử dụng tài liệu của bạn mà hãy sử dụng giáo trình của tôi đây này.

Sưu tầm
  • 45
  • 831