Rác thải cũng là nguồn tài nguyên cần tận dụng

  •  
  • 2.553

Tại hội nghị trù bị kỳ họp thứ 19 Ủy ban Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (CSD) diễn ra ngày 3/3, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thay đổi nhận thức truyền thống về rác thải, từ coi đây là nguồn phế liệu không mong muốn và xử lý tốn kém sang nhận thức mới coi rác thải như là một nguồn tài nguyên.


(Ảnh minh họa)

Thư ký chấp hành Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển chất thải độc hại xuyên biên giới Katharina Kummer Peiry, nhấn mạnh rác thải cần phải được xác định lại như là nguồn tài nguyên đáng giá vì quản lý và xử lý rác thải mở ra các cơ hội kinh tế đem lại nguồn thu tài chính và tạo ra các việc làm “xanh."

Theo tư duy truyền thống, nguồn tài chính dành cho xử lý rác thải thường rất hạn hẹp và mức độ ưu tiên thấp trong chương trình môi trường quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, các nước cần đổi mới tư duy, khuyến khích dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hiện đại xử lý rác thải, trong đó có cả rác thải điện tử, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng nguồn rác thải có giá trị nhưng vẫn chưa được tận dụng thích đáng. Chỉ 10% lượng rác thải được tái sử dụng trong khi 90% bị chôn lấp tuy đã có các công nghệ để biến chúng thành các chất hữu cơ và chất dinh dưỡng làm cho đất mầu mỡ, vừa giảm chi phí xử lý, vừa giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như khí mêtan được tạo ra trong quá trình phân huỷ khi bị chôn lấp.

Các đại biểu nhấn mạnh để xử lý hiệu quả các nguồn chất thải, các nước cần tăng cường giáo dục ý thức công cộng để người dân hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ, các nhà lãnh đạo kinh doanh và cộng đồng, các nhà chuyên môn để xử lý chất thải phù hợp với hoàn cảnh của mỗi địa phương.

Họ cũng đề xuất các lựa chọn và hành động chính sách để vượt qua những cản trở truyền thống khi xử lý chất thải như là một nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững.

Theo TTXVN
  • 2.553

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook