"Rối loạn đau buồn kéo dài" được coi là chứng bệnh tâm thần

  •  
  • 213

Cuốn sách Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gọi tắt là DSM) - cuốn sách được các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng - đã chính thức công nhận một tình trạng bệnh lý mới, gọi là là "rối loạn đau buồn kéo dài".

Những người đang trải qua chứng đau buồn kéo dài được coi là có cảm xúc mãnh liệt, những suy nghĩ bận tâm khiến họ lo lắng hoặc cản trở hoạt động hàng ngày của họ, khác với những đau buồn bình thường.

 Một số bác sĩ tâm thần đã đề xuất đưa chứng rối loạn đau buồn kéo dài vào DSM.
 Một số bác sĩ tâm thần đã đề xuất đưa chứng rối loạn đau buồn kéo dài vào DSM.

DSM được tạo ra bởi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và thường được gọi là kinh thánh của tâm thần học. Tuy nhiên, nó không chỉ là một cuốn sách hướng dẫn dành cho các bác sĩ lâm sàng, vì các nhà cung cấp bảo hiểm thường dựa vào DSM để phê duyệt đài thọ các phương pháp điều trị cho các chứng rối loạn khác nhau này. Vì vậy, việc được xác nhận trong DSM cũng mang ý nghĩa quan trọng.

Những người đau buồn kéo dài có thể trải qua “khao khát mãnh liệt đối với người đã khuất hoặc luôn bận tâm suy nghĩ về người đã khuất, hoặc ở trẻ em và thanh thiếu niên, với những hoàn cảnh xung quanh cái chết”. Những phản ứng này sẽ ảnh hưởng đến họ suốt ngày, trải dài hằng ngày, ít nhất là trong một tháng liên tục. Ở trẻ em, những tiêu chí trong DSM lưu ý rằng tình trạng bệnh có thể được chẩn đoán sáu tháng sau khi người thân mất. Ở người lớn, có thể chẩn đoán bệnh này sau một năm.

Từ năm 2020, một số bác sĩ tâm thần đã đề xuất đưa chứng rối loạn đau buồn kéo dài vào DSM. Họ là những người ủng hộ lập luận rằng, những người bị đau buồn kéo dài có thể phân biệt được rõ ràng với những người bị đau buồn điển hình, cũng như các tình trạng có thể liên quan đến mất mát, chẳng hạn như rối loạn căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm. Tuy nhiên một phần lớn các nhà phê bình đã phản đối việc bổ sung nó, lập luận rằng chẩn đoán sẽ gây bệnh lý cho hành vi bình thường. Nó cũng là một lời chỉ trích chống lại các điều kiện khác được bổ sung gần đây đối với DSM, chẳng hạn như chứng nghiện game.

Tuy nhiên, phải đến mùa thu năm 2021, qua một quá trình đấu tranh và hợp tác, chứng rối loạn đau buồn kéo dài đã được đưa vào cuộc sách quan trọng này. Tuần này, Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ chính thức phát hành Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần, Phiên bản thứ Năm, Sửa đổi Văn bản (DSM-5-TR), với chứng rối loạn đau buồn kéo dài là tình trạng mới nhất và duy nhất được thêm vào đó.

“Bao gồm rối loạn đau buồn kéo dài trong DSM-5-TR có nghĩa là các bác sĩ lâm sàng sức khỏe tâm thần cũng như bệnh nhân và gia đình, chia sẻ sự hiểu biết về cảm giác đau buồn bình thường và điều gì có thể chỉ ra một vấn đề lâu dài. Đặc biệt hiện nay, việc chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức về chứng rối loạn đau buồn kéo dài là điều cần thiết”.

Cập nhật: 31/03/2022 Theo VnReview
  • 213