đảo tasmania

  • Video: Phát hiện thủy quái dài 30m Video: Phát hiện thủy quái dài 30m
    Gần đây, một video được công khai trên trang mạng youtube ghi lại cảnh tượng một loài quái vật biển trong suốt ở khu vực biển gần đảo Tasmania, Úc.
  • Loài chuột Úc sống chết cả đời chỉ vì... sex Loài chuột Úc sống chết cả đời chỉ vì... sex
    Câu nói "chết vì tình là cái chết bất thình lình" nghe tưởng chuyện đùa. Nhưng lại là điều có thật với loài chuột có túi Dusky (không phải kangaroo) sống trên bán đảo Tasmania (Úc). Lý do vì chúng "làm việc" quá độ để duy trì nòi giống.