động vật hai đầu

  • 7 con vật hai đầu 7 con vật hai đầu
    Một ngư dân Mỹ thấy bào thai cá mập hai đầu khi mổ bụng cá mập mang thai, còn những người dân Cuba thấy con rùa hai đầu trên bờ sông.