đa thai

  • Một phụ nữ có thể sinh bao nhiêu con? Một phụ nữ có thể sinh bao nhiêu con?
    Vladislav Korsak, Giáo sư Tiến sĩ y khoa, Chủ tịch của Hiệp hội sinh sản người Nga nói rằng trong việc sinh sản không có khái niệm “tiêu chuẩn”. Người này có thể có 5 lần sinh, nhưng người khác lại chỉ một. Tuy nhiên, bao nhiêu là tối ưu, điều đó chỉ thực tế mới trả
  • Giải mã hiện tượng mang thai tư tự nhiên Giải mã hiện tượng mang thai tư tự nhiên
    Mỗi tháng người phụ nữ chỉ có một trứng chín và rụng. Một số trường hợp có đến 2, 3, 4 trứng rụng cùng lúc gây hiện tượng thụ tinh song thai, tam thai, tứ thai...