điện thoại biết hôn

  • Điện thoại biết hôn? Điện thoại biết hôn?
    Đã bao giờ bạn từng mong muốn điện thoại của bạn “thân mật” hơn một chút? Fabian Hemmert, một nhà nghiên cứu thiết kế, chuyên ngành nghệ thuật tại Đại học Berlin, Đức có thể mang lại điều đó.