Biển Chết

  • Biển Chết đang “chết” từ từ Biển Chết đang “chết” từ từ
    Do lượng nước vốn được cung cấp cho Biển Chết đã giảm đáng kể nên vùng biển này đang ngày càng co lại và chết từ từ theo năm tháng. Các chuyên gia cảnh báo rằng Biến Chết có thể biến mất vào năm 2050.
  • Điều bí ẩn trong cuộn sách 2000 năm tuổi Điều bí ẩn trong cuộn sách 2000 năm tuổi
    Cuộn sách Biển Chết luôn là đề tài tranh cãi nhiều thế kỷ nay. Giờ đây các học giả cho rằng họ đã phần nào biết được ai là người viết ra văn bản bí ẩn này.
  • Biển Đỏ cứu biển Chết Biển Đỏ cứu biển Chết
    Một hiệp định lịch sử đã được ký kết để giúp biển Chết sẽ không chết nhờ hệ thống đường ống dài 180km giúp chuyển nước từ biển Đỏ (Hồng hải) vào biển Chết.