Donut Robotics

  • Đeo khẩu trang chống dịch, nghe được 8 ngôn ngữ Đeo khẩu trang chống dịch, nghe được 8 ngôn ngữ
    Khi việc đeo khẩu trang trở thành chuẩn mực trong bối cảnh đại dịch, startup Donut Robotics của Nhật Bản đã phát triển một loại khẩu trang thông minh có kết nối với điện thoại và dịch từ tiếng Nhật sang tám ngôn ngữ khác.