Eugene Polley

  • Cha đẻ của chiếc điều khiển tivi từ xa qua đời Cha đẻ của chiếc điều khiển tivi từ xa qua đời
    Eugene Polley, người sáng chế ra chiếc điều khiển TV từ xa, vừa qua đời ở tuổi 96. Sinh ra ở Chicago, Polley làm việc với vai trò kỹ sư tại Zenith trong thời gian dài. Những phát minh, sáng chế của ông, phần lớn trong lĩnh vực TV đã nhận được 18 bằng sáng chế của Mỹ.