Harris Friedman

  • Nhìn mặt chó đoán tâm trạng Nhìn mặt chó đoán tâm trạng
    Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Walden ở thành phố Minneapolis cho thấy rằng chó cũng có khả năng thể hiện biểu cảm trên mặt và con người có thể phát hiện được trạng thái tâm thần của chó dựa vào những nét biểu cảm đó.