Khu đô thị sinh thái Quốc Oai

  • Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
    Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên.