Montreal

  • Phát hiện hành tinh "vô gia cư" Phát hiện hành tinh "vô gia cư"
    Các nhà khoa học tại Đại học Montréal (Canada) lần đầu tiên xác định một hành tinh cô đơn hay còn gọi là “hành tinh không nhà” bởi nó không quay quanh quỹ đạo của một ngôi sao nào.