Montreal

  • Thiếu ngủ có thể gây ra chứng mộng du Thiếu ngủ có thể gây ra chứng mộng du
    Theo nghiên cứu của trường đại học Montréal, những người mộng du được khuyên nên duy trì giờ đi ngủ đều đặn để tránh những cuộc tản bộ ban đêm không ai mong muốn.
  • Dự đoán động đất tại Trung Quốc Dự đoán động đất tại Trung Quốc
    Ji ShaoCheng thuộc trường Cao đẳng École, một chi nhánh của Đại học de Montréal là một thành viên của nhóm nghiên cứu đợt động đất tàn khốc tại Trung Quốc tháng Năm vừa qua.
  • Xét nghiệm máu có thể phát hiện bệnh Alzheimer Xét nghiệm máu có thể phát hiện bệnh Alzheimer
    Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y tế trường Đại học McGill (MUHC), có trụ sở tại Montreal (Canada) đã tìm ra một phương pháp thử máu đơn giản có thể xác định sớm căn bệnh Alzheimer.