Phạm Ngọc Lãng

  • Việt Nam chế tạo máy bay không người lái Việt Nam chế tạo máy bay không người lái
    Tại bãi thử nghiệm Viện Công nghệ không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông-Tin học (HTI) đã tiến hành thành công bay thử nghiệm 3 mẫu máy bay không người lái.
  • Giới thiệu máy bay không người lái của Việt Nam Giới thiệu máy bay không người lái của Việt Nam
    Máy bay không người lái là kết quả của đề tài "Nghiên cứu chế tạo tổ hợp máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học" do Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông-Tin học (HTI), thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện.
  • Máy bay không người lái VN sẽ chụp ảnh ngư trường Máy bay không người lái VN sẽ chụp ảnh ngư trường
    Những chiếc máy bay không người lái của Viện Công nghệ không gian (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sẽ bay thử nghiệm ra biển với hành trình 100km.