SpaceX Dragon

  • SpaceX phóng thành công tàu Dragon 2 SpaceX phóng thành công tàu Dragon 2
    Vào khoảng rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, SpaceX đã tiến hành phóng thử nghiệm tàu vũ trụ Dragon 2, đây là tiền đề để công ty này đưa các phi hành gia vào không gian trong năm 2017.