Stefan Luepold

  • Ngày 9/3: Lần đầu tiên phát hiện vết đen Mặt Trời Ngày 9/3: Lần đầu tiên phát hiện vết đen Mặt Trời
    Nhà thiên văn học người Hà Lan, Johannes Fabricius trong khi quan sát Mặt Trời thông qua chiếc kính viễn vọng của mình đã vô tình phát hiện ra những đốm đen xuất hiện trên bề mặt của ngôi sao này. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà thiên văn học quan sát thấy các vết đen trên bề mặt Mặt Trời.