Tàu con thoi Atlantis

  • Chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis Chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis
    Vào ngày 14/5, tàu con thoi Atlantis của NASA sẽ thực hiện chuyến bay cuối cùng lên quỹ đạo. Lần bay thứ 32, đồng thời là lần cuối cùng Atlantis rời bệ phóng.
  • Video chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis Video chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis
    Đây là chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Mỹ lên vũ trụ. Sau này, việc đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ lên không gian sẽ do tàu con thoi của Nga thực hiện với mức phí Mỹ phải trả là 56 triệu USD mỗi người.