Video chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis

  •   32
  • 1.658

Đây là chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Mỹ lên vũ trụ. Sau này, việc đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ lên không gian sẽ do tàu con thoi của Nga thực hiện với mức phí Mỹ phải trả là 56 triệu USD mỗi người.

Video: Youtube
  • 32
  • 1.658

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook