Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

  • Tên lửa Sarmat của Nga có gì đặc biệt? Tên lửa Sarmat của Nga có gì đặc biệt?
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat (còn gọi là tên lửa Sarmat) vừa trải qua đợt phóng thử lần cuối ngày 20/4 vừa qua trước khi đưa vào biên chế trong nay mai.