Thành phố Pompeii

  • Chế độ ăn "sơn hào hải vị" của người La Mã cổ đại Chế độ ăn "sơn hào hải vị" của người La Mã cổ đại
    Theo các nhà khảo cổ học, tầng lớp nghèo của người La Mã cổ xưa cũng biết ăn thịt nhím biển (cầu gai) hay thậm chí là cả hươu cao cổ...
  • Cánh rừng "Pompeii" 300 triệu năm ở châu Á Cánh rừng "Pompeii" 300 triệu năm ở châu Á
    Theo Physorg, một nghiên cứu mới bởi nhà cổ thực vật học Hermann Pfefferkorn thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ và các đồng nghiệp đã trình bày cấu trúc tái tạo của cánh rừng hóa thạch này, giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng về hệ sinh thái và khí hậu của thời kì đó. Cánh rừng, được x