Thời gian ngủ

  • Thiếu ngủ khiến trẻ em dễ bị béo phì Thiếu ngủ khiến trẻ em dễ bị béo phì
    Một nghiên cứu do các chuyên gia tại Mỹ đã tiết lộ, mối liên quan thú vị giữa thời gian ngủ mỗi đêm và trọng lượng cơ thể cùng tổng lượng thức ăn mà trẻ em tiêu thụ.