Vladimir Komarov

  • Vanga, Nostradamus từng tiên tri về Putin? Vanga, Nostradamus từng tiên tri về Putin?
    Hai nhà tiên tri Vanga và Nostradamus đều đề cập tới một người đàn ông từ Nga sẽ giúp lập lại trật tự ở Syria. Các chuyên gia cho rằng, người đó chính là ông Putin.
  • Bí mật săn mồi của cá sấu Bí mật săn mồi của cá sấu
    Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy loài sát thủ săn mồi của đầm lầy biết cách sử dụng các cành cây nhỏ làm công cụ nhử mồi, giúp cho việc bắt mồi dễ dàng hơn.