Xác voi ma mút Yuka

  • Phục hồi voi ma mút từ xác chết Phục hồi voi ma mút từ xác chết
    Các nhà khoa học từng tiên phong trong việc nhân bản vô tính cừu Dolly vừa có kế hoạch dùng tế bào đông lạnh từ xác voi ma mút để làm sống lại những con quái vật cổ đại.