bán cầu não trái

  • Bán cầu não đặc biệt của Albert Einstein Bán cầu não đặc biệt của Albert Einstein
    2 bán cầu não trái và não phải của Albert Einstein - thiên tài toán học và vật lý của nhân loại - có sự kết nối chặt chẽ. Có thể đây là yếu tố quan trọng làm nên tài năng xuất chúng của ông.
  • Xem não bộ khi "hồn lìa khỏi xác" Xem não bộ khi "hồn lìa khỏi xác"
    Từ lâu, hiện tượng “hồn lìa khỏi xác” (hay “thoát xác”) vẫn là một trong những dấu hỏi lớn đối với giới khoa học.