bộ não của thiên tài

  • Thiên tài khác người thường như thế nào? Thiên tài khác người thường như thế nào?
    Thiên tài là do thiên bẩm, không thể đào tạo mà có được. Kết luận này được các nhà khoa học Nga đưa ra. Tiến sĩ khoa học sinh học, Giáo sư Sergey Savelyev là một chuyên gia về đặc điểm cá nhân của não bộ.