cá quả

  • Cá thu đao là cá gì? Cá thu đao là cá gì?
    Cá thu đao là loài cá sinh sống phổ biến ở các vùng ôn đới và cận Bắc Cực của Thái Bình Dương.