cách gặp người ngoài hành tinh

  • Thông tin mới về người ngoài hành tinh Thông tin mới về người ngoài hành tinh
    Edgar Mitchell - nhà du hành từng đổ bộ lên mặt trăng, tin rằng người ngoài hành tinh đã đến trái đất.
  • Bí ẩn về vùng 51 tại Mỹ Bí ẩn về vùng 51 tại Mỹ
    Người ta thường phát hiện một số vật thể bay không xác định (UFO) xung quanh một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ cách Las Vegas khoảng 100 km và hơn nửa thế kỷ qua, quân đội Mỹ vẫn luôn kín tiếng về căn cứ quân sự này.